Udensche Courant - Volg de krant voor een beter leven

Nederland werd in de periode na WO II gekenmerkt door overbevolking en een ongunstig klimaat. Als reactie daarop promootte de Nederlandse overheid emigratie. Opvallend veel mensen uit Uden zijn in deze periode naar het buitenland vertrokken. Nu zou je kunnen denken dat Uden geen leuk dorp is, maar de leegloop blijkt andere oorzaken te hebben. Een belangrijke is de Udensche Courant. Dit plaatselijke weekblad heeft allerlei artikelen geplaatst om emigratie te stimuleren. Denk hierbij aan cursussen en verhalen van Udenaren die al vertrokken waren. De Udensche Courant vormde hiermee een belangrijke drijfveer voor emigratie. Vandaar de slogan: De Udensche Courant, volg de krant voor een een beter leven!

Emigratie was niet uniek voor Uden of zelfs Noord-Brabant. Heel Nederland was onderhevig aan de naoorlogse emigratie politiek van de overheid. De overheid bood allerlei subsidies en andere push factoren voor emigratie. Dit in verband met overbevolking en een ongunstig naoorlogs economisch klimaat. Op de volgende pagina vertellen Udenaren waarom zij zoal emigreerden na het einde van de Tweede wereldoorlog. Hoewel de redenen uiteenlopen is een overkoepelende drijfveer te zien; de Udensche Courant. De krant gaf deze Udenaren allemaal het laatste zetje om tot het besluit van emigratie te komen. De Udensche Courant vormde een katalysator van de emigratie politiek van de Nederlandse overheid. Vergeleken met omliggende dorpen zijn uit Uden ook relatief meer mensen geëmigreerd. De kans is groot dat de krant hier een grote invloed op had.